Doelstelling en clubregels

De doelstelling van ”t Olde Ploffie” is het in stand houden, restaureren en bevorderen van het houden van de solex-bromfiets en voorts al het geen wat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. We organiseren toertochten en presenteren ons ook op een aantal oldtimer manifestaties. Per jaar worden er 2 ledenvergaderingen belegd. Eens per jaar wordt er een actuele ledenlijst onder de leden verspreid. Elk kwartaal komt er een clubblad uit die in samenwerking van de clubleden wordt gemaakt. Hierin staan onder andere: verslagen van de toertochten , mededelingen en de sponsoren. Onze clubregels :
 • Wij doen beslist niet mee aan races.
 • Elk lid van de club moet aan minimaal 2 club activiteiten meedoen.
 • Voor en tijdens de tocht mag er geen alcohol worden gedronken.
 • We helpen elkaar zoveel mogelijk, maar het is niet de bedoeling daar vervolgens munt uit te slaan.
 • Tijdens de toerrit is een (pot) helm verplicht.
 • Tijdens alle toerritten gaat er in principe een bezemwagen mee
Ieder die mee wil doen aan een club activiteit moet zich de woensdag ervoor tussen 19.00 en 21.00 uur aanmelden bij onze toercoördinator. Aansprakelijkheid en veiligheid/ clubregels Binnen de solexclub vinden we veiligheid een belangrijk aspect. We willen met zijn allen als groep genieten van de solexrit en waarbij de omgeving een belangrijk iets is. Om het voor iedereen plezierig en veilig te houden ontkom je niet aan een aantal (spel) regels. Lees deze eens aandachtig door. U weet dan wat er van u verwacht wordt als u deelneemt aan een toertocht van solexclub ‘t olde ploffie. Door deel te nemen aan toertochten gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
 • Deelnemen aan een door “’t olde ploffie” georganiseerde toerrit is altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemers.
 • “’t olde ploffie” zal géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent schade aan personen en/of voertuigen veroorzaakt voor, tijdens en/of na een toerrit van “’t olde ploffie”.
 • Deelnemers aan een toerrit dienen de instructies van de organisatie op te volgen.
 • Deelnemers aan een toerrit zijn persoonlijk verantwoordelijk t.a.v. de eisen die in het wegenverkeersreglement aan de weggebruiker worden gesteld.
 • Een geldige kentekenplaat dient op de solex te zijn aangebracht.
 • Deelnemers dienen minimaal WA verzekerd te zijn.
 • Helm dragen tijdens een toerrit is verplicht.
 • Deelnemers mogen de voorrijders niet inhalen
 • Deelnemers dienen een veilige afstand te houden van hun mede weggebruikers.
 • De deelnemers die voor de duidelijkheid bij de organisatie horen en een oranje hesje dragen zijn géén verkeersregelaars.
 • Deelnemers aan een toerrit worden geacht dit reglement te kennen én er mee akkoord te gaan.