Contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari.

De contributie over dit jaar bedraagt € 25,00.
De contributie voor een extra gezinslid is € 20,00.
Donatie  € 8,50

Regiobank te Nieuwleusen
Bankrekeningnummer: NL67RBRB0929001486
t.n.v. solexclub “’t Olde Ploffie”