Contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. De contributie over dit jaar bedraagt € 25,00. De contributie voor een extra gezinslid is € 20,00. Donatie  € 8,50 Regiobank te Nieuwleusen Bankrekeningnummer: NL67RBRB0929001486 t.n.v. solexclub "'t Olde Ploffie"